AUTOROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA

 • Droga do celu. Planowanie i osiąganie celów.
 • Jak przygotować się do podjęcia pracy zawodowej? Elementy coachingu kariery.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Techniki pamięciowe.
 • Trening poznawczy. Wspieranie rozwoju, pamięci, uwagi, wyobraźni, percepcji i myślenia.

PROFILAKTYKA I PSYCHOEDUKACJA

 • Cyberprzemoc – bezpieczeństwo w Internecie.
 • Diagnoza klasowa.
 • Hejt i przemoc – STOP! NOWOŚĆ
 • Higiena psychiczna uczniów. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowego trybu życia.
 • Jak się obronić przed dyskryminacją? NOWOŚĆ
 • Manipulacja w mediach.
 • Mechanizm uzależnienia. Co w zamian? NOWOŚĆ
 • Nie biorę! – profilaktyka narkomanii.
 • Nie piję! – profilaktyka uzależnienia od alkoholu.
 • Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością? 
 • Program profilaktyki agresji i przemocy w szkole. POLECAMY
 • Profilaktyka zachowań autoagresywnych i samobójstw. POLECAMY
 • Stres psychologiczny i sytuacje trudne – jak sobie z nimi radzić? POLECAMY
 • Uzależnienie od komputera, smartfonu, Internetu i gier.
 • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – profilaktyka i wsparcie. POLECAMY
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży – profilaktyka i wsparcie. POLECAMY

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 • Negocjacje. Jak bronić się przed manipulacją? 
 • Tolerancja i stereotypy.
 • Zachowania asertywne.
 • Zgrana klasa. POLECAMY

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 • Mediacje szkolne, mediacje rówieśnicze. NOWOŚĆ
 • Komunikacja interpersonalna – umiejętności, które warto rozwijać od najmłodszych lat.
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych.

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ROZWOJU W ZESPOLE KLASOWYM

 • Funkcjonowanie w społeczności szkolnej ucznia z zespołem Aspergera.
 • Funkcjonowanie w szkole dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).