CYKL WARSZTATÓW PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Profilaktyka to działania zapobiegające pojawieniu się lub rozwojowi negatywnego zjawiska. Jest także jedną z możliwości reagowania na zjawiska społeczne, które oceniamy jako szkodliwe lub niepożądane. Szkoła odgrywa szczególną rolę w przeciwdziałaniu i minimalizowaniu zagrożeń. Aby blokować wszelkie niebezpieczne i patologiczne zdarzenia na terenie szkoły i w środowisku uczniów konieczna jest zmiana procesu wychowania oraz podejmowanie wielopoziomowych działań profilaktycznych.

PRACA Z UCZNIEM Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

W pierwszym tygodniu lutego w jednej z łódzkich szkół podstawowych przeprowadziliśmy szkolenie na temat pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Gronu pedagogicznemu zależało na solidnym przygotowaniu się do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

FONOHOLIZM

Telefon daje wiele możliwości, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Pomaga w nauce, zabawie, poznawaniu nowych ludzi oraz komunikowaniu się ze światem. Jeśli jednak dziecko korzysta z niego bez kontroli, staje się on poważnym zagrożeniem.

Na początku miesiąca przeprowadziliśmy warsztaty na temat fonoholizmu, w których brali udział rodzice uczniów jednej z łódzkich szkół podstawowych.